Ano ang dating letra ng abakada 100 women and girls dating

Ang mga nasa ibaba ay ilan lamang sa mga salitang nagpapakita ng paggalang.Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay yumakap na lamang nang ganap sa bagong sistema ng pagsusulat. Isa ito sa ating mga katangian na talaga namang kinalulugdan sa ating mga Pilipino.Ang ating mga anak ay dapat nating turuan na maging magalang, maging sa pang-araw-araw na pakikipag-usap.Ang Maze ng Alpabeto Download I'd like to welcome all the new subscribers to my blog. To make up for the time I did not post any worksheets, I'm excited to share with you a new set of Filipino alphabet practice writing sheets.

ano ang dating letra ng abakada-26ano ang dating letra ng abakada-8

pinatili na lamang ang digrapong NG dahil ito ay tatak na ng ating katutubong alpabeto.

If you would like the letters in D'Nealian, please send me a message or leave a comment.

For my new subscribers, please note that I create these worksheets using clip art I purchased from The PDF file below (at the end of this post) is a collection of Filipino alphabet writing practice sheets.

The fourth and fifth set of worksheets are the same as the second and third sets, respectively, the only difference is that lines are provided as guides for the student while writing. Because this is a personal blog, it is difficult to sift through the posts to find what you need.

The sixth and last set of worksheets asks the student to write the missing uppercase and lowercase letters of the Filipino alphabet. To make it easier for people who are searching for worksheets for preschoolers, I've made a set of Filipino worksheets that focuses on the following topics: learning the 28 letters of the Filipino alphabet and their correct order; learning words that begin with (or have) the letters of the Filipino alphabet; learning how to write the uppercase and lowercase letters of the Filipino alphabet; learning how to distinguish the Filipino vowels (patinig) from the consonants (katinig);…

Leave a Reply