Hei dating dagbladet

Jeg har beholdt kategorien illustrasjonspar; å splitte den opp ville ført til at begge de resterende kategoriene ville fått nøyaktig samme (nominale) økning (og igjen, svaret er at nei, glem det, det finnes ikke).

hei dating dagbladet-80

Kan man, ved å studere forsidene, trekke noen slutninger om personligheten til de som er ansvarlige for å redigere disse – og til og med finne ut nøyaktig hvem de er?Disse vil bli kategorisert på følgende måte under de fem variablene: Bildet til venstre vil bli plassert i kategoriene (1) mann; (2) plassering: perifer; (3) person; (4) emne: samfunnsspørsmål, kriminalitet, debatt; og (5) ansikt: synlig; bildet til høyre vil bli plassert i kategoriene (1) kvinne; (2) plassering: perifer; (3) illustrasjon; (4) emne: helse; og (5) ansikt: ikke synlig.Som vi ser av Figur 1, er det en liten overvekt av bilder av kvinner på Dagbladets forsider.Bilde 2), mens kategorien illustrasjon er gitt til rene illustrasjonsbilder, med det som er ment å være ikkeidentifiserbare bilder av mennesker (jf. Bilde 3 viser til venstre Jarle Andhøy som seg selv, og dette bildet blir derfor kategorisert som person; og til høyre en kvinne i et rent illustrasjonsfoto, som derfor blir kategorisert som illustrasjon. Her er bildene kategorisert etter hvilken rolle personen som er avbildet har, eller hvilken tilstøtende tematikk som er mest sentral i overskriften bildet står til.Jeg har altså kategorisert alle bildene etter hvilken tematikk som er behandlet i saken det enkelte bildet står til (og her forutsetter jeg i hvert enkelt tilfelle at dette er gitt av overskriftene).

Leave a Reply