Pagdating ni villalobos

Inilaan para sa Portugal ang silangan, habang ang kanularan naman ay para sa Espanya.

Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.

Ang panahon sa Kasaysayan ng Pilipinas na tinatawag bilang Pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay ang kasaysayan ng Pilipinas noong nasa ilalim angkapuluan sa pamumuno ng Kaharian ng Espanya.

pagdating ni villalobos-73

Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mehiko (Bagong Mehiko).Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.Nakabalik sa Espanya ang barkong Victoria (isang barko lamang na may nalalabing 18 mga tauhan) pagkaraan ng tatlong mga taon.Pagkaraan ng pagbabalik ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas, nagsagawa si José Basco y Vargas, ang gobernador ng Pilipinas mula 1778 hanggang 1787, ng magkakasunod na mga reporma na naglalayong mapainam ang kaunlaran ng ekonomiya ng kolonya.Pagkaraan ng paglaya ng Mehiko mula sa kapangyarihan ng Espanya noong 1821, tuwirang pinamahalaan ng Espanya ang Pilipinas mula sa Madrid, sa halip na mula sa Acapulco, Mehiko.

Leave a Reply